Publikacje własne

Przedstawiamy Państwu listę naszych publikacji dotyczących obszaru działalności NNT. Prosimy wybrać tematykę

[s1] Augustyniak B., Chmielewski M., Kiełczyński W.: „Nowa metoda pomiaru naprężeń pozostających w złączach spawanych za pomocą efektu Barkhausena”,w: [Materiały] XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Poznań-Kiekrz 24-26.10.1995, PTBNiDT, SIMP. 9- 17.
[s2]. Augustyniak B., Chmielewski M., Kiełczyński W.: „Nowa metoda pomiaru naprężeń pozostających w złączach spawanych za pomocą efektu Barkhausena”,w: [Materiały] XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Poznań-Kiekrz 24-26.10.1995, PTBNiDT, SIMP. 9- 17.
[s3] Augustyniak B., Chmielewski M., Głowacka M., Kiełczyński W.: „Influence of stress on Barkhausen effect in low-carbon steel – application to residual stress evaluation”; Abstracts of XXIV Winter School on Molecular and Quantum Acoustics. 27.02-04.03.1995, Wisła, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Gliwicka. s. 24.
[s4] M. J. Sablik, B. Augustyniak; The effect of mechanical stress on a Barkhausen noise signal integrated across a cycle ramped magnetic field . J. Appl. Phys. 79 (2) 1996, 963-972.
[s5] . B. Augustyniak; Nowe osiągnięcia w badaniach nad zastosowaniem efektu Barkhausena do oceny naprężeń własnych; w: Badania Nieniszczące, nr. 5, 1996r; wyd. Polskie Towarzystwo Badan Nieniszczących, Chorzów 1996r., 17-23.
[s6] B. Augustyniak, M. Chmielewski, W. Kiełczyński; Badania porównawcze metodami nieniszczącymi naprężeń pozostających w złączach spawanych; w: Zeszyty Problemowe – badania nieniszczące, nr. 1, 1996 r; 253-256; SIMP, Warszawa.
[s7] B. Augustyniak, M. Chmielewski, W. Kiełczyński; Metoda pomiaru naprężeń pozostających przy pomocy efektu Barkhausena,. w: Materialy Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalniczych, 109-114, Politechnika Śląska, Gliwice, 26-27.09. 1996.
[s8] Augustyniak B., Chmielewski M., Rosochowicz K., Behilil M., Chayiboun I.; ”Badania za pomocą efektu Barkhausena rozkładu naprężeń na modelu węzła skrzyżowania wiązarów okrętowych poddanego operacji naprawy poprzez zaspawanie”; Zeszyty Problemowe – badania nieniszczące, nr. 2, (1997) 255-261
[s9] Augustyniak B.; Możliwości oceny naprężeń własnych w konstrukcjach z wykorzystaniem efektu Barkhausena; Materiały Work Shop , No. 1, Gdańsk 28.04.1997; 41-47.
[s10] Augustyniak B., Chmielewski M., Kiełczyński W., Zygmunt E.; „Wykorzystanie efektu Barkhausena do oceny jakości napraw grubościennych konstrukcji staliwnych”,
Materiały Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Rudy 24-25.09.1997, 79-84.
[s13] Augustyniak B., J. Sieciński, M. Chmielewski; ”Wyznaczanie za pomocą efektu Barkhausena rozkładów naprężeń własnych blach w przemyśle stoczniowym”, Zeszyty Problemowe Badania Nieniszczące, Nr. 3 (1998), 383-388.
[s14] Kiełczyński W., Augustyniak B., Rudko M., Chmielewski M.;” Wpływ technologii spawania dwuteownika na rozkład naprężeń pozostających wyznaczonych za pomocą efektu Barkhausena”, Zeszyty Problemowe Badania Nieniszczące, Nr. 3 (1998), 395-398.
[s15] Sablik J. M., Smith M. Q., Waldhart C. J., McKee D.A., Augustyniak B.,” The effects of biaxial stress on Barkhausen noise signals when the magnetic field is noncoaxial with the stress”, J. Appl. Phys. 84 (11) 1998, 6239-6249.
[s16] M.J.Sablik and B. Augustyniak, „Biaxial Stress Effects on Barkhausen Signals in a Steel Pipe for the Case of Magnetic Field Noncoaxial with Stress Axes”, Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol.18B, ed. by D.O.Thompson and D.E. Chimenti (Plenum, NY, USA, 1999), pp.1887-1894
[s17] M.J.Sablik and B. Augustyniak, M. Chmielewski; Modelling biaxial stress effects on magnetic hysteresis in steel with the field stress axes noncoaxial; J.Appl.Phys. 85(8), Pt. 2, (1999) pp. 4391-4393 .
[s18] B. Augustyniak, M. Chmielewski, W. Kiełczyński, K. Pożarowski, M. Ojrzyński; Residual stress evaluation in AAB power plant turbine blades; Proc. of 1th International Conf. on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Hannover, Sept. 1-2, 1998; ed. Stresstech Oy, Finlad 1999; pp.11-22.
[s19] M.J.Sablik and B.Augustyniak, M. Chmielewski; Modelling of angular dependence of Barkhausen effect for the biaxial load state; Proc. of 1th International Conf. on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Hannover, Sept. 1-2, 1998; ed. Stresstech Oy, Finlad 1999; pp. 169-188
[s20] B. Augustyniak, M. Chmielewski, W. Kiełczyński, M.J. Sablik; Achievement of residual stress evaluation with Barkhausen effect method, Proc. of 9th International Scientific Conference AMME2000, Sopot 11.10 – 14.10.2000, ed. L. A. Dobrzański, (2000) 23-26
[s21] B. Augustyniak, J. Dąbrzalska, M. Radczuk, M. Chmielewski; Badanie blach karoserii samochodu za pomocą efektu Barkhausena; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, Nr 5 (2000) 115-118.
[s22] Augustyniak B., Kiełczyński W., Chmielewski M.; Modelling with FEM and Evaluation with Barkhausen Effect of Residual Stress in Welded Carbon Steel Plate; Proc. of 2nd Conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing; Newcastle, UK; Oct. 25-26, 1999; ed. A. S. Wojtas, Stresstech Oy, Finland 2000, pp.19-26.
[s23] Augustyniak B., Chmielewski M., Sieciński J.; Evaluation of residual stress distribution maps in ship yard sheets with Barkhausen effect non contact probe; Proc. of 2nd Conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing; Newcastle, UK; Oct. 25-26, 1999; ed. A. S. Wojtas, Stresstech Oy, Finland 2000, pp. 27-36.
[s24] Kiełczyński W.; Augustyniak, B., Chmielewski, M.; Residual stress full state evaluation at welded plates using Barkhausen effect: modeling and experiment; Proc. 3rd Int. Conf. on Barkhausen Noise and Micromagnetic Effects, Tampere, July 2-3, 2001, ed. A. Wojtas, s. 113-124.
[s25] Augustyniak, B.; Magnetyczne metody wyznaczania naprężeń; Ósme Seminarium szkoleniowe: Nieniszczące badania materiałów; Zakopane 2002, IPPT PAN; 229-245 (2002).
[s26] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, T. Skibinski, D. Mężyk; Wyniki badania naprężeń własnych w rurociągu; Zeszyty problemowe-Badania nieniszczące, PTBNiDT,7, 173-178 (2002), Mat. 31 KKBN, Szczyrk 22-24 X 2002;
[s27] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, M. Jaworski, T. Skibinski, D. Mężyk; Residual stress evaluation in oil pipeline, in Proc. of the 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Brescia 3 – 4.07.2003, Edytor: G. Donzella, E. Sardini, A. S. Wojtas, T. Suortini-Suominen; Wydawca: Stresstech Oy, Tikkutehtaantie, Fin; (2003); s. 187-196;
[s28] W. Kiełczyński, B. Augustyniak, T. Kowalek, M. Chmielewski; Evolution of post-welded residual stress due to multilayer circumferential weld of tube; in Proc. of the 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Brescia, 3 – 4.07.2003; Edytor: G. Donzella, E. Sardini, A. S. Wojtas, T. Suortini-Suominen; Wydawca: Stresstech Oy, Tikkutehtaantie, Fin; (2003); s. 267-273;
[s29] T. Skibiński, D. Mężyk, K. Malesa, M. Jaworski, B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski; Badania naprężeń własnych w rurociągach przemysłowych; Materiały VI Krajowa Konferencja Techniczna pt. Zarządzanie Ryzykiem w Eksploatacji Rurociągów: 20-30.05. 2003, Płock; 75-81 (2003).
[s30] B. Augustyniak , M. Chmielewski, T. Skibiński, D. Mężyk, M. Jaworski, J. Laska; Assessment of the stress level in the steam turbine casings after regeneration. Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 9., 2004, s. 49-56.
[s31 ] M. Szkodo, B. Augustyniak, B. Gireń; Badania wpływu parametrów laserowego przetapiania stali C45 na wielkość naprężeń własnych. W: [CD-ROM] ITEM 2004. IV Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004. Gdańsk – Bychowo, 19.05-21.05.2004. Red. nauk. M. Głowacka, W. Serbiński. Gdańsk: Kated. Inż. Mater.. 2004, s. 1-2,
[s32] M. Szkodo, B. Augustyniak, B. Gireń; Badania naprężeń własnych laserowo przetapianej stali C45; Materiały i Technologie, Roczniki PO PTM, 2004, vol. 2, nr 2(2), s. 215-218
[s33] B. Augustyniak, M. Chmielewski, T. Skibinski, D. Mezyk, M. Jaworski, J. Laska; Complementary studies of residual stress distribution of repaired power plant steam turbine casing; Proc. of the 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Petten, 2-3.06.2005, ed. A. Wojtas, (2005) 113-122.
[s34] B. Augustyniak, M. Chmielewski, M. Miściski, P. Marszałek; Badanie stanu naprężeń w elementach turbin za pomocą efektu Barkhausena; w: Mat. Konferencyjne – Problemy i innowacje w remontach energetycznych – PIRE 2005; Szklarska Poręba 16-18 listopad;
(2005) s. 19-28 , Edyt. OBWR Wrocław
[s35] B. Augustyniak, L. M. Chmielewski, A. Malec, M. Miścicki; Kompleksowa diagnostyka wirników turbin; Mat. VIII Sympozium Diagnostyka i remonty długoeksploatowanych urządzeń energetycznych; Wyd. Pronovum, Ustroń (2006) s. 155-166
[s36] Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L.; Assessment of residual stress in electric power turbine blades with Barkhausen effect; Proc. 6th International Conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing, July 9-10, 2007, Valencienne, France; Ed. Stresstech Oy, 2007, pp. 97-104
[s37] Augustyniak B., Chmielewski M. Kotula P., Misciscki M., Seniuk A.; Assessment of turbine blades state using Barkhausen effect, Proc. 7thInternational Conference on Barkhausen noise and micromagnetic rtesting, July 15-16, 2009, Aachen, Germany; Ed. Tuula Suortii-Suominen, Stresstech Oy, 2009, pp. 151-161
[s38] Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Skibinski T., Jaworski M., Mezyk D.; Comparative measurements of the stress state in a power plant pipe using Barkhausen effect and Mathar’s techniques; Proc. 7th International Conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing, July 15-16, 2009, Aachen, Germany; Ed. Tuula Suortii-Suominen, Stresstech Oy, 2009, pp. 63-71
[s39] Augustyniak B., Król K., Kiełczyński W., Chmielewski M., Ocena stanu naprężeń w złączu spawanym ze stali P91 z wykorzystaniem efektu Barkhausena; Energetyka; Zeszyt XIX, 2009, str. 8-10;
[s40] Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Kułaga E., Łabanowski J.; Diagnostyka metodą magnetyczną stanu naprężeń w złączu spawanym ze stali dupleks; Energetyka; Zeszyt XXI, 2010, str. 5-8;
[s41] Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Kiełczyński W., Prokop K., Kukla D., Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ (ISSN: 0013-7294), Vol.11, pp.641-643, 2014
[s42] B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski, W. Kielczyński, K. Prokop; 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2014), October 6-10, 2014, Prague, Czech Republic „Progress in the post weld residual stress evaluation using Barkhausen effect meter with a novel rotating magnetic field probe”, http://www.ndt.net/search/link.php?id=16857&file=events/ECNDT2014/app/content/Paper/647_Augustyniak.pdf
Emisja magnetoakustyczna
[de1] Sablik M. J., Augustyniak B.; Modelling the magnetic field dependence of magnetoacoustic emission and its dependence on creep damage; Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation; ed. by D.O. Thompson and D.E. Chimenti , (American Inst. of Physics, NY, USA, 2000), vol. 19B, CP 509, pp.1557-1564.
[de2] Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Głowacka M.; Nieniszczące metody badania degradacji stali 15HM z wykorzystaniem efektu Barkhausena; Materiały: I Pomorska Konferencja Naukowa: Inżynieria Materiałowa 2000; Gdańsk-Sobieszewo, 25-26 maja 2000, red. M. Głowacka, H. Smoleńska, W. Serbiński; Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000, 184-191.
[de3] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, M. Głowacka; Assessment of quality with three methods based on Barkhausen effect; Proc. of 9th International Scientific Conference AMME2000, Sopot 11.10.- 14.10.2000, ed. L. A. Dobrzański, (2000) 27-30 .
[de4] B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski; Efekt Emisji magnetoakustycznej i jego wykorzystanie w badaniach nieniszczących jakości materiału na przykładzie stali 15HM; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, Nr 5 (2000) 105-108.
[de5] B. Augustyniak, P. Raszkowski, M. Chmielewski; Wykorzystanie wieloparametrowej analizy efektu Barkhausena dla oceny stopnia degradacji stali; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, Nr 5 (2000) 109-114.
[de6] Augustyniak, B., Piotrowski, L., Chmielewski, M., Głowacka, M., Ćwiek, J., Łabanowski, J.; Badanie emisji magneto-akustycznej oraz własności mechanicznych i mikrostruktury stali 10H2M o różnym stopniu degradacji; Mater. II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001, Gdańsk-Sobieszewo; Politechnika Gdańska, red. M. Głowacka, W. Serbiński, 7-17 (2001).
[de7 ] Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Glowacka M., Ćwiek J., Łabanowski J.; Correlation between magneto-acoustic effect, mechanical properties and microstructure of 2Cr-1Mo steel in service; Inżynieria Materiałowa, Nr. 4 (123) 2001; Proc. Advanced Materials & Technologies ANT 2001, 16- 20 September, Gdańsk, Jurata ; (2001), 185-188
[de8] Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Głowacka M., Sablik M.; Evaluation of steel quality using magnetoacoustic emission and the magnetic and mechanical Barkhausen effect; Proc. 3rd Int. Conf. on Barkhausen Noise and Micromagnetic Effects, Tampere, July 2-3, 2001, ed. A. Wojtas, s. 205-215. Degradacja
[de9] Augustyniak B. Chmielewski M., Sablik M. J.; NDE of creep damage at seam welds via MAE; Nondestructive Testing and Evaluation,(publisher, Gordon and Breach, Reading, England). , vol. 17, no. 6, 2001; 351-361
[de10] Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Wykorzystanie efektu emisji magneto-akustycznej do oceny stopnia degradacji stali 10H2M; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, Nr 6 (2001) 223-226.
[de11] B.Augustyniak, M.Chmielewski, L. Piotrowski , M.J.Sablik; „Designing a Magnetoacoustic Emission Measurement Configuration for Measurement of Creep Damage in Power Plant Boiler Tubes”; J. Appl. Phys. 91, 8897-8899 (2002); Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM) – Amer. Inst. of Phys. Seattle, Washington Nov.12-16, 2001;
[de12] M.J..Sablik,; B. Augustyniak, M.Chmielewski, L.Piotrowski, M. Głowacka; Research on developing magnetoacoustic emission as a tool for detecting creep damage in power plant boiler tubes; International Conference on Advances in Life Assessment and Optimization of Fossil Power Plants; Proc. EPRI International Conference on Advances in Life Assessment and Optimization of Fossil Power Plants, Orlando, FL, ed. S. Viswanathan and D. Rosario (EPRI, June 2002), pp.10-96, 10-114.
[de13] B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski, and M. Sablik; Nondestructive Characterization of 2Cr-1Mo Steel Quality using Magnetoacoustic Emission, IEEE Trans. Magn., vol. 38, no. 5, 3207-3209, (2002)
[de14]B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski , M. Głowacka, J.Ćwiek; Badanie przyczyn wpływu procesu degradacji na zmiany własności magneto-sprężystych stali 10H2M ; Mat. III Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria Materiałowa 2002” Wieżyca, 27-29 Maj 2002. P.G. Ed.: M. Głowacka, W. Serbinski, 7-8, (2002)
[de15] B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski , M. Głowacka,; M. Sablik ; Detekcja degradacji stali za pomocą efektu emisji magneto-akustycznej; III Warsztaty Techniczne: Ekploatacja rurociągów wysokoprężnych; III Workshop on Power Plant Exploitation , Międzyzdroje, 17-20 Czerwiec 2002, IE Warszawa;
[de16] B. Augustyniak, L. Piotrowski , M. Głowacka, M. Chmielewski, M. Sablik. Study on correlation between microstructure and magnetoacoustic properties of exploited 2.25Cr-1Mo steel tubes. In Proceedings of the 2003 International Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials (EDEM’2003) , Bordeaux, 29.06 – 2.07.2003;
[de17] L. Piotrowski , B. Augustyniak, M. Chmielewski, M. Głowacka; Badanie korelacji efektu emisji magnetoakustycznej ze zmianami mikrostruktury stali 10H2M w trakcie procesu degradacji; XXXII Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Międzyzdroje, 28.10 – 30.10.2003; Zeszyty Problemowe – Badania Nieniszczące; no. 8 (2003) pp. 67-70.
[de18] L. Piotrowski, B. Augustyniak, M. Chmielewski , M. Głowacka: Badanie korelacji efektu emisji magnetoakustycznej ze zmianami mikrostruktury stali 10H2M. Zesz. Probl.- Badania Nieniszczące, 2003, nr 8, s 67-70.
[de19] M.J. Sablik, B. Augustyniak, L. Piotrowski; Modeling incipient creep damage effects on Barkhausen noise and magnetoacoustic emission; J. of Magnetism and Magnetic Materials. v. 272-276 (2004) e523-e525.
[de20] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, Z. L. Kowalewski, S. Mackiewicz, J. Szelążek; Complementary study with magnetic and acoustic techniques of A336 steel damage state due to creep; Proc. of the 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Petten, 2-3.06.2005, ed. A. Wojtas, (2005) 293-304
[de21] L. Piotrowski, B. Augustyniak, M. Chmielewski, M. Glowacka; Evaluation with micromagnetic methods of T22 and P92 steels microstructure modified by thermal treatment; Proc. of the 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, Petten, 2-3.06.2005, ed. A. Wojtas, (2005) 199-208
[de22] B. Augustyniak; O diagnozowaniu procesu degradacji stali ferrytycznych z wykorzystaniem efektu emisji magnetoakustycznej, Dozór techniczny, nr. 4 (2005) s. 74-78
[de23] B. Augustyniak, Efekt emisji magnetoakustycznej – podstawa nowej metody diagnozowania procesu degradacji stali ferrytycznych ; W: Wykłady XI Seminarium Szkoleniowego pt. Nieniszczące metody badania materiałów, Zakopane 07-11 marca 2005; (2005), s. 53-62, Edyt. IPPT PAN, Warszawa.
[de24] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, M. Głowacka; Właściwości magneto-akustyczne stali X20CrMoV12.1.; Materiały Konf. Powierzchnie ogrzewalne kotłów – dobór, eksploatacja i modernizacje; Bełchatów 2006, ed. RAFAKO, (2006) s. 9
[de25] B. Augustyniak, L. Piotrowski,, M. Chmielewski; Właściwości magnetoakustyczne stali 13HMF; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 11, Ed. PTBN i DT SIMP, Mat. 35 KKBN Szczyrk 2006, (2006) s. 145-152
[de26] B. Augustyniak, L. Piotrowski,, M. Chmielewski, Z. Kowalewski; Właściwości magneto-akustyczne stali 40HNMA poddanej próbie pełzania; Mat. X Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów; Kudowa-Zdrój , Wyd. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Poznań (2006) s. 20-27
[de27] B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski, M. J. Sablik; Microscopic impact of creep damage incipience and development on the magnetic properties of ferromagnetic Cr-Mo steel; J. of Magn. and Magnet. Mater.; 304 (2006) s. e555-e557
[de28] B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski; Ocena właściwości magnetoakustycznych próbek stali 13HMF o różnym czasie eksploatacji; Badania Nieniszczące, nr 3/2006, (2006) s. 1 – 9; http://www.ndt-system.eu/bn2006/03_06/03_06_index.htm
[de29] Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Głowacka M., Manaj W.; Badania porównawcze magnetoakustycznych i akustycznych właściwości stali 13HMF /// W: 36 KKBN [Dokument elektroniczny] : 36 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Zeszyty Problemowe
Badania nieniszczące : nr 12; Karkonosze 23-25 października 2007 – Warszawa : PTBNiDT SITMP, 2007. – (CD-ROM). – s. 276-282
[de29] Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Sablik J.M. ; Creep damage zone detection in exploited power plant tubes with magnetoacoustic emission; Przegląd Elektrotechniczny. R 83, nr 4 (2007), s. 93-98
[de30] Augustyniak B., Piotrowski L. Chmielewski M., Kowalewski A. L. Magnetoacoustic properties of creep damage P91 alloy; Proc. 6thInternational Conference on Barkhausen noise and micromagnetic rtesting, July 9-10, 2007, Valencienne, France; Ed. Stresstech Oy, 2007, pp. 35-44
[de31] Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Kowalewski Z. ; Comparison of properties of magnetoacoustic emission and mechanical Barkhausen effects for P91 steel after plastic flow and creep; IEEE Transaction on Magnetics; vol. 44.. No 11 (2008) p. 3273-3276
[de32] Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Kowalewski Z.; Wykorzystanie efektów magnetosprężystych do oceny stanu próbek ze stali 13HMF eksploatowanych i poddanych procesowi pełzania; Energetyka, ; Zeszyt tematyczny nr. XVIII, Listopad 2008; str. 7-9.
[de33] Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M.; Landgraf F. J. G, Sablik M. J., Impact of plastic deformation on magnetoacoustic properties of Fe-2%Si alloy; NDT&E International, 42 (2009) 92-96
[de34] Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M.; On the possibility of application of the magnetoacoustic emission intensity measurements for the diagnosis of thick-walled objects in the industrial environment; Meas. Sci. Technol.; vol. 21(3) (2010) 035702 (8 pp.)
[de35] Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M.; Ocena stanu trójnika rurociągu pary świeżej ze stali 13HMF metodą emisji magneto akustycznej; Przegląd spawalnictwa; 13, 2011, str. 13-17
[de36] Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Kowalewski Z.; Possibility of Application of Magnetocoustic Emission for the Assessment of Plastic Deformation Level in Ferrous Materials; IEEE Trans. on Magnetics, vol. 47, no. 8, 2011, pp. 2087-2092
[de37] Piotrowski L., Chmielewski M., Augustyniak B., The influence of elastic deformation on the properties of the magnetoacoustic emission (MAE) signal for GO electrical steel; J. of Magn. and Magn. Materials, 324 (2012) 2496-2500
[de38] Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M.; Stan rozwoju metody diagnozowania materiałów z wykorzystaniem efektu emisji magnetoakustycznej, Przegląd spawalnictwa, 13 (2012) 24 – 30
[de39] Augustyniak B., Maciakowski P., Piotrowski L., Chmielewski M; Właściwości magneto-akustyczne degradowanych próbek stali 13HMF oraz P91, Energetyka, XXIV (2012) 1-7
[de40] Katarzyna Makowska, Zbigniew L. Kowalewski, Bolesław Augustyniak; Degradacja struktury oraz zmiany właściwości mechanicznych stali oceniane za pomocą parametrów szumu Barkhausena (Structural degradation and mechanical properties variations of Steels evaluated by means of Barkhausen noise parameters); 25 th Symposium on Experimental Mechanics of Solids, Jachranka, Poland, October 17 – 20, 2012
Prądy wirowe
[dp1] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, M. Głowacka; Elektro-magnetyczna metoda badania procesu degradacji stali austenitycznych, Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 10 (2005) s. 178-185
[dp2] B. Augustyniak, M. Chmielewski, M. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Sablik; O zastosowaniu metody prądów wirowych do technicznego pomiaru własności elektrycznych i magnetycznych metali, MIT 2006. Materiały i Technologie, no. 4,.wyd. Wydział Mechaniczny PG, (2006), s. 13-16
[dp3] B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, M. Głowacka, M. Sablik; ; Zmiany właściwości magnetycznych stali austenitycznych eksploatowanych w kotłach energetycznych; MIT 2006. Materiały i Technologie, nr. 4,.wyd. Wydział Mechaniczny PG, (2006), s. 17 –20
[dp4] Augustyniak B., Chmielewski M., Sablik M. J., Augustyniak M., Walker S., A new eddy current method for nondestructive testing of creep damage austenitic boiler tubing; Nondestructive Testing and Evaluation, 24, Nos. 1-2 (2009) 212-141
Magnetyczne pole rozproszone
[nh1] B. Augustyniak, M. Chmielewski; Defektoskopia oparta o pomiar miernikiem MPR-H2 gradientu skladowej normalnej pola rozproszonego; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczace, Nr 1, 1996 r.; 257-260; SIMP, Warszawa;
[nh2] B. Augustyniak, M. Chmielewski, T. Leszczyński, W. Łukajtis, P. Raczyński, Metodyka detekcji i obrazowania wad w ściankach rurociągów i zbiorników z wykorzystaniem efektu magnetycznego pola rozproszonego; Materiały: VII Krajowa Konferencja Techniczna pt. Zarządzanie Ryzykiem w Eksploatacji Rurociągów: 27-28.05. 2004, Płock; Wydawca: CDRiA, Warszawa 2004; s. 67-72.
[nh3] A. Seniuk, B. Augustyniak , M. Chmielewski; Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 9., 2004, s. 227-232.
[nh4] M. Masalon, B. Augustyniak , M. Chmielewski, T. Leszczyński, Wpływ prędkości układu magnesującego na natężenie magnetycznego pola rozproszonego; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 9., 2004, s. 303-306.
[nh5] A. Seniuk, B. Augustyniak, M. Chmielewski, K. Olejnik; Ocena wykrywalności modelowych wad wąskoszczelinowych metodą pomiaru przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 10 (2005) s. 149-156.
[nh6] M. Masalon, B. Augustyniak, M. Chmielewski , A. Seniuk; Modelowanie przestrzennego rozkładu natężenia magnetycznego pola rozproszonego dla wad wzorcowych w płytach, Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 10 (2005) s. 172-177
[nh7] A. Seniuk, B. Augustyniak; Rozkłady magnetycznego pola rozproszonego dla doczołowych złączy spawanych ; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 11, Ed. PTBN i DT SIMP, Mat. Konferencji 35 KKBN Szczyrk 2006, (2006), s. 153-160
[nh8] Augustyniak B., Seniuk A.; O możliwości diagnostyki złączy spawanych za pomocą metody pomiaru magnetycznego pola rozproszonego; Energetyka; Zeszyt XIX, 2009, str. 117-123; De tekcja nieciągłości
Impulsy magnetostrykcyjne
[nm1] Augustyniak B.,Grubba J., Chmielewski M., Wyniki badań rozpoznawczych metody defektoskopowej wykorzystującej impulsy magnetostrykcyjne; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, Nr 6 (2001) 227-230.
[nm2] M.J. Sablik, K. L. Telschow, B. Augustyniak, J. Grubba, M. Chmielewski; Relationship between magnetostriction and the magnetostrictive coupling coefficient for magnetostrictive generation of elastic waves; Review of Quantitative Nondestructive Evaluation, vol. 21, ed. D. O. Thompson, D.E.Chimenti, 1613-1620 (2002),
[nm3] M. Masalon, B. Augustyniak, M. Chmielewski; Badania wykrywalności wad sztucznych w rurach impulsami akustycznymi wzbudzanymi metodą magnetostrykcyjną, Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 10 (2005) s. 168-171
[nm4] M. Masalon, B. Augustyniak , M. Chmielewski; Detekcja wad w rurach z wykorzystaniem akustycznych impulsów magnetostrykcyjnych; Zeszyty Problemowe – Badania nieniszczące, nr. 9., 2004, s. 177-182

Ta strona wykorzystuje pliki cookie Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "akceptuje" na dole tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania sie z polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close