Badania diagnostyczne naprężeń stali

Badania diagnostyczne, które oferujemy, umożliwiają kompleksową ocenę stanu urządzeń technicznych. Specjalizujemy się w magnetycznych niekonwencjonalnych metodach badań nieniszczących dostarczających komplementarnych informacji o:

Nasze metody określamy mianem magnetycznych, gdyż wykorzystujemy zjawiska fizyczne związane z procesem oddziaływania pola magnetycznego na materiały konstrukcyjne. Zaliczamy te metody do niekonwencjonalnych, gdyż są one na etapie weryfikacji i wdrażania do praktyki przemysłowej i podejmujemy działania na rzecz opracowania właściwych dla nich norm. Można też te metody określić, jako innowacyjne, gdyż wykorzystują w sposób nowatorski wybrane zjawiska fizyczne z dziedziny zjawisk elektro-magnetycznych a także, ponieważ wykorzystują oryginalne rozwiązania w zakresie konstrukcji sprzętu diagnostycznego.

Oferowane metody badań diagnostycznych można stosować rozdzielnie ale także je łączyć, zależnie od potrzeb, a w szczególności stopnia zagrożenia awarią danego urządzenia technicznego.

Badanie naprężeń – czemu ma służyć?

Stan naprężeń własnych występujących w elementach konstrukcyjnych ma wpływ na zarodkowanie mikropęknięć i powstawanie nieciągłości w skali makro. Takie nieciągłości są przyczyną większości awarii. Naprężenia własne są wynikiem przeprowadzonej obróbki cieplno-mechanicznej. Szczególne niekorzystne znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia ma proces spajania poprzez spawanie, gdyż wprowadza on naprężenia resztkowe rozciągające bliskie granicy plastyczności. Zasadne jest wykonywanie badań kontrolnych stanu naprężeń inaczej mówiąc diagnostyka naprężeń szczególnie w strefie złącz spawanych także po obróbce odprężającej. Powinny też być mierzone naprężenia od obciążeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych. Tego typu badanie naprężeń może być teraz wykonywane w sposób szybki i relatywnie mało kosztowny za pomocą metody wykorzystującej polowy efekt Barkhausena (EB). Oferowany przez nas sprzęt pozwala na wieloparametrowy pomiar sygnału napięciowego EB. Możliwe jest teraz wykonanie pomiarów EB w wielu punktach i zbadanie rozkładów kątowych natężenia EB a następnie określenie kierunków i poziomów składowych głównych naprężeń i opracowanie map rozkładu naprężeń własnych. Tego typu informacji o stanie naprężeń nie uzyska się wykorzystując technikę badań dyfrakcji promieni Roentgena czy też technikę wiercenia otworów (metoda Mathara).

Mianem ‘nieciągłości’ określamy tu wady o charakterze pęknięcia. Tego typu wady stanowią zagrożenie dla eksploatacji elementów poddanych działaniu naprężeń. Naprężenia rozciągające powodują zwiększanie wymiarów wady a to doprowadzić może do makropęknięcia. Detekcja tego typu wad, szczególnie przypowierzchniowych, stanowi zasadniczy cel większości konwencjonalnych metod badań nieniszczących. Jako że naprężenia badanie jest naszą specjalnością dlatego oferujemy dwie magnetyczne metody detekcji nieciągłości.

Metody te wykorzystują:

  1. efekt wycieku pola magnetycznego i pomiar rozkładu natężenia magnetycznego pola rozproszonego (MPR) przy powierzchni elementu konstrukcji oraz
  2. efekt akustycznych impulsów magnetostrykcyjnych (AIM) i pomiar natężenia echa fali akustycznej odbitej od ‘nieciągłości’ wewnątrz falowodu.

 

https://youtu.be/SF8KKDTvEjc

 

Badania diagnostyczne stali – określanie stopnia degradacji

Proces degradacji mikrostruktury polega na postępującej w czasie eksploatacji (w warunkach zmiennych naprężeń i wysokiej temperatury) zmianie morfologii wydzieleń oraz faz i powstawaniu mikropustek oraz mikropeknięć. Zmiany te skutkują niekorzystnym obniżeniem właściwości mechanicznych materiału konstrukcyjnego (wytrzymałości ) a to zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wad makroskopowych (makropęknięć). Brak jest uznanych nieniszczących metod oceny stopnia zaawansowania procesu degradacji. Metoda replik czy też mikroskopii przenośnej pozwala na punktową ocenę stanu mikrostruktury tylko w warstwie przypowierzchniowej. Metody wykorzystujące specyficzne właściwości procesu propagacji fal ultradźwiękowych (tłumienie, dwójłomność) wydają się być użyteczne dla detekcji zaawansowanego stanu degradacji i są technicznie trudne dla zastosowania. My oferujemy badania diagnostyczne stali za pomocą dwóch metod umożliwiających szybką detekcję zmian w mikrostrukturze stali konstrukcyjnej. W przypadku stali magnetycznych (ferrytycznych) wykorzystujemy efekt emisji magnetoakustycznej (EMA) a w przypadku stali niemagnetycznych (austenity) wykorzystujemy efekt prądów wirowych (EPW).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "akceptuje" na dole tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania sie z polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close