MEB4c zestaw do pomiaru sygnału napięciowego efektu Barkhausena

Przeznaczenie

Zestaw służy do badania właściwości sygnału napięciowego efektu Barkhausena oraz pomiar pętli histerezy magnetycznej.    

Właściwości zestawu:

Zestaw pozwala na pomiar i kompleksową analizę impulsów napięciowych szumu Barkhausena, pozwalając jednocześnie na pomiar pętli histerezy magnetycznej. Urządzenie współpracuje ze standardową głowicą pomiarową oraz z dowolnym innym układem magnesująco rejestrującym składającym się z cewki wytwarzającej pole magnetyczne oraz z cewki detekcyjnej. System wyposażony jest w wzmacniacz mocy i układy generujące prąd o przebiegu liniowym z możliwością płynnej zmiany nachylenia zależności czasowej i wartości maksymalnej natężenia prądu magnesowania. Układ detekcyjny wyposażony jest w regulowane cyfrowo stopnie przedwzmacniaczy i wzmacniaczy końcowych i pozwala na rejestrację sygnałów napięciowych z częstością przetwarzania maksymalnie 1MHz i z rozdzielczością na poziomie 16 bitów. Oprogramowanie pozwala na kompleksową analizę uzyskanych wyników a w szczególności: wyznaczanie  pętli histerezy natężenia szumu Barkhausena, analizę rozkładu amplitudowego impulsów oraz analizę widmową wraz z zaawansowanymi procedurami filtrowania sygnału napięciowego efektu Barkhausena.


Elementy składowe zestawu:

1.    Jednostka centralna.

2.    Zasilacz sieciowy.

3.    Sonda standardowa wraz z przewodem.

4.    Cewka magnesująca ze zworą i cewka detekcyjna.

5.    Komputer wraz z oprogramowaniem.

6.    Przewody sygnałowe oraz USB.

7.    Oprogramowanie w wersji instalacyjnej.

8.    Instrukcja obsługi.

9.    Waliza transportową.

Parametry techniczne zestawu

 1. Regulowane wzmocnienie przedwzmacniacza na poziomie 1, 10, 100, 200, 500 razy w modzie pracy z sondą niestandardową, oraz w zakresie 1, 2, 4, 8, 16 razy dla modu pracy wykorzystującego sondę standardową z wbudowanym przedwzmacniaczem o wzmocnieniu 40dB.
 2. Regulacja stopnia końcowego wzmacniacza sygnału w zakresie od 0 do 50 dB.
 3. Regulacja częstości magnesowanie w zakresie od 0,05Hz do 50 Hz
 4. Wbudowany wzmacniacz mocy +-2,5 A 25 V
 5. Wielokanałowy przetwornik AC z maksymalną częstością przetwarzania 1MHz i rozdzielczością przetwarzania 16 bitów.
 6.  Specjalistyczne oprogramowanie analityczne umożliwia pomiar i wyznaczenie:
  1. Pętli histerezy magnetycznej
  2. Pętli histerezy natężenia klasycznego szumu efektu Barkhausena
  3. Rozkładu impulsowego sygnału szumowego efektu Barkhausena
  4. Widma częstotliwościowego mierzonego sygnału napięcioweg
  5. Filtrowanie sygnału z wykorzystaniem odwrotnej transformaty Fouriera.
  6. Rejestracje wszystkich wyników pomiarowych do zbiorów tekstowych.

Gwarancja 12 miesięcy