MEB3c – zestaw do pomiaru efektu Barkhausena

Przeznaczenie zestawu

Zestaw służy do wykonywania pomiarów natężenia efektu Barkhausena głównie w warunkach przemysłowych. Głowica uniwersalna zawiera elektromagnes jarzmowy oraz cewkę detekcyjną z rdzeniem ferrytowym.

Zawartość zestawu :

  1. Jednostka centralna wraz z akumulatorowym układem zasilającym.
  2. Mikrokomputer  sprzężony z jednostką centralną umożliwiającą prezentacje i rejestrację wyników pomiarowych.
  3. Standardowa głowica pomiarowa z wymiennym przewodem.
  4. Zewnętrzny układ zasilający.
  5. Oprogramowanie wraz z jego wersją instalacyjną umożliwiającą pracę jednostki centralnej z dowolnym komputerem.
  6. Instrukcja obsługi.
  7. Waliza transportowa.

Właściwości

Urządzenie umożliwia pomiar i rejestrację następujących parametrów szumu natężenia efektu Barkhausena:
– wartość skuteczna napięcia,
– pętle histerezy natężenia efektu Barkhausena
– ilość  impulsów sygnału napięciowego efektu Barkhausena,
– zmianę strumienia pola magnetycznego w magnesowanym materiale.

Układ detekcji sygnału napięciowego efektu Barkhausena posiada możliwość regulacji wzmocnienia toru pomiarowego w zakresie od 0 do 60 dB oraz 128 stopniową regulację napięcia progu dyskryminacji impulsów efektu Barkhausena.. Urządzenie wyposażone jest w 12 bitowy wielokanałowy przetwornik analogowo cyfrowy pracujący z maksymalną szybkością przetwarzania równą 50kHz.

Częstotliwości magnesowania badanego materiału wynosi 10Hz.

Zestaw umożliwia kilkugodzinną pracę na zasilaniu akumulatorowym i obsługę jednoosobową cyklu pomiarowego.

Gwarancja 12 miesięcy