Kolejna, 6-ta już edycja Konferencji Naukowo-Technicznej DMiUT za nami. 2 intensywne dni konferencyjne, niemal 20 referatów, 2 dyskusje panelowe, prezentacje wystawców oraz sesja plakatowa – to dorobek merytoryczny DMiUT 2017. Intensywności części merytorycznej dorównywała intensywność programu towarzyszącego: zwiedzanie AMW i AM, uroczysta kolacja, a na zakończenie – wycieczka z przewodnikiem.
Uczestnicy szczególnie docenili fakt, iż w tej edycji zaproszeni zostali przedstawiciele przemysłu z Grupą LOTOS na czele, a także reprezentanci UDT i PRS. Konferencja stała się więc forum wymiany myśli i poglądów pomiędzy światem nauki, przemysłem i przedsiębiorcami oraz instytucjami nadzorującymi. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty oraz zarysowane koncepcje współpracy będą kontynuowane.
Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Konferencji.