W ostatnich dniach przedstawiciele NNT wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, podczas którego pan Prezes Bolesław Augustyniak wygłosił referat o metodach oferowanych przez Spółkę. Po referacie nastąpiła prezentacja praktyczna oraz dyskusja.

IMG_3760 IMG_3770

Warto nadmienić, że z kolei przedstawiciele Instytutu Spawalnictwa wezmą udział we współorganizowanej przez NNT konferencji DMIUT 2017.