Referencje

Nasze metody badań były weryfikowane i wykorzystywane w wielu krajowych jednostkach naukowych:

 • Instytut Energetyki Warszawa,
 • IPPT PAN Warszawa,
 • Instytut Transportu Samochodowego Warszawa,
 • Politechniki w Krakowie,
 • Gliwicach i w Warszawie,
 • IMŻ Gliwice,
 • IMN Skawina

A także użyte w badaniach instalacji w szeregu zakładach przemysłowyc

 • Stocznia Gdynia
 • EC Gdańsk
 • ALSTOM Elbląg
 • BOT Bełchatów Opole i Turów

Mamy bogate doświadczenia ze współpracy z  partnerami zagranicznymi w  dziedzinie badań magnetycznych:

 • Francja: INSA de Lyon i Ecole Centrale de Lyon
 • Austria: Vienna University of Technology
 • Czechy: Science Academy Prague
 • Grecja:  National Technical University of Athens
 • USA: Southwest Research Institute San Antonio i EPRI Charlotte
 • Japonia: Iwate University