Konferencja DMIUT

NNT, wspólnie z trzema uczelniami wyższymi z Trójmiasta (Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Akademia Morska w Gdyni) organizują konferencję naukowo-techniczną pod nazwą:

DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (DMIUT)

Celem konferencji DMIUT jest upowszechnianie i rozwój wiedzy w zakresie szeroko rozumianej diagnostyki stanu materiałów i urządzeń technicznych, głównie w obszarze eksploatacyjnych zmian w mikrostrukturze oraz diagnostyce poziomu naprężeń występujących w urządzeniach i konstrukcjach. W założeniu konferencja ma być forum umożliwiającym kontakt następujących środowisk:

  • naukowców z ośrodków naukowych opracowujących innowacyjne metody diagnostyki,
  • kadry technicznej z przemysłu poszukującej nowych skutecznych metod diagnostyki urządzeń technicznych,
  • towarzystw notyfikujących odpowiedzialnych za akceptowanie i wdrażanie do praktyki przemysłowej nowych metod diagnostyki
  • firm opracowujących i dostarczających aparaturę diagnostyczną.

Tegoroczna edycja odbyła się w Gdańsku,

w dniach 29.06-1.07.2017 r.

Do Konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)