ECT 2.1 – Aparat do badania stanu materiału za pomocą prądów wirowych

Przeznaczenie

Aparat służy do oceny zmian właściwości elektromagnetycznych stali (przewodnictwa elektrycznego i podatności magnetycznej)  z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych. 
Zmiany te można związać z modyfikacją mikrostruktury stali (degradacja podczas eksploatacji, deformacja plastyczna).

Właściwości:

Aparat  generuje  prądy wirowe w materiałach przewodzących i  analizuje sygnały napięciowe indukowane w różnicowej sondzie detekcyjnej.

Składniki  urządzenia:

1.  Jednostka centralna

2.  Sonda detekcyjna

3.  Oprogramowanie w wersji instalacyjnej

4.  Instrukcja obsługi

5.  Waliza transportowa

Gwarancja 12 miesięcy