Aparatura

NNT oferuje układy pomiarowe służące do wykonywania szeregu badań diagnostycznych.

Aktualnie dostępne układy pomiarowe pogrupowane są według kryterium wykorzystywanego efektu fizycznego.

Do metod opartych o efekt EMA – wykonywane wg. indywidualnie ustalanej specyfikacji.

W przypadku zaintersowania poszczególnymi urządzeniami – prosimy o kontakt za pomocą formularza.

Posiadając zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w zakresie projektowania i budowy aparatury pomiarowej i urządzeń elektronicznych, w szczególności w obszarze zjawisk magnetycznych, otwarci jesteśmy także w stanie realizować zlecenie wykraczające poza wyżej wymieniony zakres.