W ramach szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, przedstawiciele NNT uczestniczyli na początku lutego w seminarium w Instytucie Kolejnictwa. W spotkaniu wzięło udział grono kilkudziesięciu przedstawicieli branży kolejowej – zarówno z samego Instytutu, spółek kolejowych, jak i z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz firm zewnętrznych. Prelekcja pana Prezesa Bolesława Augustyniaka cieszyła się dużym zainteresowaniem i stała się zaczynem merytorycznej dyskusji o praktycznych zastosowaniach proponowanych metod w praktyce branży.

seminarium luty 2017 007

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Kolejnictwa za zaproszenie i gościnę. Zapraszamy oczywiście na DMiUT 2017.