W październiku, przedstawiciele NNT wzięli udział w XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI – Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni.

Sympozjum skupiło przedstawicieli praktycznie wszystkich krajowych elektrowni, a także gości z zagranicy – m.in. RPA.

Podczas sympozjum, pan Prezes Bolesław Augustyniak poprowadził jedną z sesji, a także zaprezentował referat poświęcony doświadczeniom w zakresie aplikacji metody określania stopnia degradacji stali (EMA) w energetyce.

main

Fot. Jacek Swadźba, źródło: www.pronovum.pl