W ostatnim czasie przedstawiciele NNT oraz PRS podpisali list intencyjnym, w którym strony deklarują wolę możliwie szybkiego doprowadzenia do uznania metod proponowanych przez NNT.

Obecnie jesteśmy na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie. W pierwszej kolejności wspópraca obejmuje metodę wyznaczania stanu naprężeń z wykorzystaniem efektu Barkhausena.

podpisanie_img_9567

PRS – Polski Rejestr Statków – Jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, prs-logoktóra – kierując się interesem publicznym – poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.