NNT – Nieniszczące metody kontroli stanu konstrukcji stalowych

Nasza firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki przemysłowej innowacyjnych magnetycznych  metod i technik badań nieniszczących stanu konstrukcji stalowych  w zakresie:

  • pomiarów naprężeń własnych (stale ferromagnetyczne),
  • badania jakości i stopnia degradacji (stale ferromagnetyczne i austenityczne),
  • defektoskopii (stale ferromagnetyczne)

Proponowane  metody badań nieniszczących bazują na wynikach naszych wieloletnich badań podstawowych właściwości magnetycznych  stali. W metodach tych wykorzystywane są  takie efekty fizyczne jak:

  • polowy efekt Barkhausena,
  • emisja magnetoakustyczna,
  • prądy wirowe,
  • magnetyczne pole rozproszone,
  • impulsy magnetostrykcyjne.

Zapraszamy na VII Konferencję DMIUT 2018!

Trómiasto, 20-21.09.2018 r.

Nasze metody  pozwalają na kompleksową ocenę stanu konstrukcji i są komplementarne do uznanych  metod badań nieniszczących.

Bolesław Augustyniak

Prezes Zarządu, NNT

Naszym Klientom i Partnerom oferujemy:

Współpracujemy i jesteśmy otwarci na poszerzanie współpracy ze wszystkimi podmiotami, które są   zainteresowane    rozwojem i zastosowaniem  innowacyjnych metod  badań  nieniszczących stanu  konstrukcji stalowych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!